Dostawa urządzeń sieciowych z wyposażeniem.

Jednostka Wojskowa Nr 2305 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2305
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-520 Warszawa, Marsa
 • Telefon/fax: tel. 261 895 025, , fax. 261 895 030
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2305
  Marsa 80
  04-520 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 895 025, , fax. 261 895 030
  REGON: 11896226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://grom.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń sieciowych z wyposażeniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest szafa sieciowa zabezpieczająca przed ulotem elektromagnetycznym wraz z wyposażeniem sieciowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną