BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LESZNO

Gmina Leszno ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Leszno
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-084 Leszno, Aleja Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. +48227258005 , fax. +48227258552
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leszno
  Aleja Wojska Polskiego 21
  05-084 Leszno, woj. mazowieckie
  tel. +48227258005, fax. +48227258552
  REGON: 01327137000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http.leszno.bipgminy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LESZNO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część I – Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów Część II – Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie Część III – Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną