Część Nr 1 „Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rycerskiej”, Część Nr 2 „Opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby”

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 236 749 200 , fax. 23 672 29 63
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
  Plac Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 749 200, fax. 23 672 29 63
  REGON: 13037782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umciechanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część Nr 1 „Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rycerskiej”, Część Nr 2 „Opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Część Nr 1 „Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rycerskiej” Część Nr 2 „Opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby” Część Nr 1 Zamawiający zleca wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Rycerskiej w Ciechanowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Część Nr 2 Zamawiający zleca wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Zagłoby w Ciechanowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną