Dostawa odzieży chirurgicznej, jednorazowej do SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku przez okres 24 miesięcy.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-400 Otwock, Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 7794031 w. 477, , fax. 22 7794031 w. 477
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
  Konarskiego 13
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 7794031 w. 477, , fax. 22 7794031 w. 477
  REGON: 29015600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży chirurgicznej, jednorazowej do SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży chirurgicznej, jednorazowej do SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku przez okres 24 miesięcy. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety: Pakiet nr 1 - Czepki chirurgiczne jednorazowe –męskie Pakiet nr 2 - Fartuch higieniczny, odzież chirurgiczna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do SIWZ. Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną