Dostawa urządzeń sieciowych

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-675 Warszawa, Wołoska
 • Telefon/fax: tel. 225 818 803 , fax. 225 818 814
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Wołoska 7
  02-675 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 818 803, fax. 225 818 814
  REGON: 16365090000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ władzy publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń sieciowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad urządzeń sieciowych: przełącznika rdzeniowego warstwy 3, routera i przełączników warstwy 2. Zamówienie podzielone jest na trzy części.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Część 1), załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Część 2) i załącznik nr 1c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Część 3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną