Dostawa urządzeń uwierzytelniających TOKEN

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-czi.wp.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń uwierzytelniających TOKEN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń uwierzytelniających TOKEN - 800 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną