Dostawa warzyw dla Zakładu Karnego w Przytułach Starych

Zakład Karny w Przytułach Starych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny w Przytułach Starych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-411 Rzekuń, Przytuły Stare
 • Telefon/fax: tel. 29 764 42 22 , fax. 29 764 89 29
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Przytułach Starych
  Przytuły Stare
  07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie
  tel. 29 764 42 22, fax. 29 764 89 29
  REGON: 14628308000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw dla Zakładu Karnego w Przytułach Starych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2.1. Zadanie nr 1 – dostawa ziemniaków. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie ziemniaków (200 000 kg) do Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.1. 3.2.2. Zadanie nr 2 – dostawa warzyw. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie warzyw do Zakładu Karnego w Przytułach Starych: buraki ćwikłowe (25 000 kg), cebula (50 000 kg), kapusta biała (35 000 kg), kapusta czerwona (10 000 kg), marchew (70 000 kg), pomidor (5 000 kg), ogórek świeży (3 000 kg), seler (5 000 kg), por (4 000 kg), papryka (3 000 kg), pieczarki (3 000 kg) kapusta włoska (14 000 kg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.2. 3.2.3. Zadanie nr 3 – dostawa kiszonek. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie kiszonek do Zakładu Karnego w Przytułach Starych: kapusta kiszona (20 000 kg), ogórek kiszony (15 000 kg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.3. 3.2.4. Zadanie nr 4 – dostawa jabłek. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie jabłek (20 000 kg) do Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03212100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną