Dostawy art. laboratoryjnych i bakteriologicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej
 • Telefon/fax: tel. 236 543 240 , fax. 236 543 240
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. A. Dobrskiej 1
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 236 543 240, fax. 236 543 240
  REGON: 30247400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy art. laboratoryjnych i bakteriologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy art. laboratoryjnych i bakteriologicznych wykazane w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia obejmują sukcesywne dostarczanie asortymentu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 2 do SIWZ. Pakiet nr 1 - SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI Pakiet nr 2 - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PAKIET NR 3 - Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego głównego i zastępczego do badań rutynowych PAKIET NR 4 - Odczynniki i akcesoria do aparatu do elektrolitów AVL 9180 firmy Roche (własność SPZOZ Mława) Pakiet Nr 5 - dzierżawa analizatora do specjalistycznych badań immunochemicznych wraz z analizatorem back up oraz z sukcesywną dostawą odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych PAKIET 6 - Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do głównego analizatora parametrów krytycznych ABL90FLEX (stanowiącego własność SPZOZ) wraz z dzierżawą, odczynnikami i częściami zużywalnymi zastępczego analizatora parametrów krytycznych Pakiet 7 - Mikrobiologia manualna Pakiet 8 - Sprzęt jednorazowy do mikrobiologii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną