druk dwóch książek z serii „Wojny Kulturowe…” z nadanym numerem ISBN (CN 4901)

Narodowe Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-231 Warszawa, ul. Płocka
 • Telefon/fax: tel. 222 100 100 , fax. 222 100 101
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Kultury
  ul. Płocka 13
  01-231 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222 100 100, fax. 222 100 101
  REGON: 14046841800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  druk dwóch książek z serii „Wojny Kulturowe…” z nadanym numerem ISBN (CN 4901)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  druk dwóch książek z serii „Wojny Kulturowe…” z nadanym numerem ISBN (CN 4901)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną