Przetarg nieograniczony na usługę drukowania.

Gmina Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasta Radomia
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. (48)3620283 , fax. (48)3620289
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (48)3620283, fax. (48)3620289
  REGON: 67022345100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę drukowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania. Zamówienie podzielone jest na 11 części. Część 1 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania: plakatów, ulotek, broszur, folderów, kartek pamiątkowych, zakładek do książek, planów lekcji, kopert z nadrukiem, naklejek, kalendarzy planszowych. Część 2 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania: planszy okolicznościowych, wydruków wielkoformatowych na folii, banerów. Część 3 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania witaczy. Część 4 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania - wydruk fotografii. Część 5 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa składu i drukowania ulotek turystycznych składanych. Część 6 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania map bigowanych. Część 7 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania kalendarzy trójdzielnych wraz z opakowaniem. Część 8 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania kalendarzy książkowych. Część 9 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania opakowań kartonowych na plakaty. Część 10 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania kopert kartonowych. Część 11 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania albumów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną