Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek – „Zapisy terroru tom 9” oraz „Chronicles of terror volume 8"

INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-372 Warszawa, Foksal
 • Telefon/fax: tel. (22) 182 24 78
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA
  Foksal 17
  00-372 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 182 24 78
  REGON: 36923654400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek – „Zapisy terroru tom 9” oraz „Chronicles of terror volume 8"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek: 1) „Zapisy Terroru tom 9. Represje sowieckie na Kresach 1939-1941” w nakładzie 500 egzemplarzy, 2) „Chronicles of terror volume 8. Polish soldiers in Soviet captivity” w nakładzie 350 egzemplarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 97800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną