Utrzymanie czystości i porządku na terenie miejsca tymczasowego schronienia przy ul. Kaczorowej 39 w Warszawie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-833 Warszawa, ul. Lipińska
 • Telefon/fax: tel. 22 599 71 00 , fax. 22 599 71 01
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Lipińska 2
  01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 599 71 00, fax. 22 599 71 01
  REGON: 14931762000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wcpr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku na terenie miejsca tymczasowego schronienia przy ul. Kaczorowej 39 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu – miejsca tymczasowego schronienia przy ul. Kaczorowej 39 w Warszawie. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania 90911100-7 - Usługi sprzątania miejsc noclegowych 90919200-4 - Usługi sprzątania biur 3. Szczegółowy opis oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną