Świadczenie usług serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz pochłaniacza dymu w obiektach MSWiA w Warszawie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego
 • Telefon/fax: tel. 22 601 47 30 , fax. 22 8456751, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 47 30, fax. 22 8456751, 6463708
  REGON: 12293240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz pochłaniacza dymu w obiektach MSWiA w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) w zakresie części I – serwis, konserwacja i przegląd instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz pochłaniacza dymu w niżej wymienionych obiektach MSWiA w Warszawie: a) budynek główny przy ul. Stefana Batorego 5, b) budynek przy ul. Rakowieckiej 2A (Biuro Przepustek), c) budynek przy ul. Rakowieckiej 2A (d. Kasyno), d) budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38, e) budynki przy ul. Pawińskiego 17/21 (Lipsk I, Lipsk II, Hala EMC, LDK), f) budynek przy ul. Zawrat 20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I został określony w Załączniku nr 1a do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. 2) w zakresie części II – serwis, konserwacja i przegląd instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji w serwerowni zlokalizowanej w obiekcie MSWiA w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21 (hala EMC). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II został określony w Załączniku nr 1b do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną