Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów promocyjnych.

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-672 Warszawa, Domaniewska
 • Telefon/fax: tel. 22 3783100, 22 3783111 , fax. 22 2019725
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
  Domaniewska 39 a
  02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3783100, 22 3783111, fax. 22 2019725
  REGON: 14168145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cpe.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów promocyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów promocyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ – projekt umowy. Asortyment: torba 100 szt., torba/ kosmetyczka 100 szt., saszetka/ nerka 200 szt., etui na laptopa 200 szt., worko-plecak 250 szt., naszywka aplikacyjna 1000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną